Modern Service

เครื่องพิมพ์ด็อทเมตริกซ์พรินเตอร์

เครื่องพิมพ์สำเนา ทนทาน ประสิทธิภาพสูง สำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

OUR PRODUCTS

Modern Service

EPSON Dot Matrix Printer LQ 590

 เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์Epson Dotmatrix LQ 590  หัวพิมพ์ได้รับการพิสูจน์ถึงความทนทาน พร้อมตลับผ้าหมึกแท้เอปสันช่วยยืดอายุให้ตัวเครื่อง จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น พิมพ์ตัวอักษรคมชัดเจน ความเร็วในการพิมพ์ 529 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว) ความเร็วในการพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว) พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา ป้อนกระดาษได้หลายทิศทาง ทำงานผ่านเครือข่ายได้ อายุแถบผ้าหมึกสูงถึง 5 ล้านตัวอักษร รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB หน่วยความจำ 128 KB ใช้ Ribbon S015589 คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ วิธีการพิมพ์ : เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ จำนวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็ม จำนวนคอมลัมน์ : 80 คอลัมภ์ ทิศทางการพิมพ์ : Bi-งนี้

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson Dotmatrix LQ 590 - Modern Service

จัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์พรินเตอร์ Epson Dotmatrix LQ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา ทนทาน ประสิทธิภาพสูง สำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม TEL : 033023474 TEL :084-2966493 Modern Service

Engine by shopup.com